მაწონი

კლასიკური მაწონი

ცხიმი - 3.2

ცილა - 3,70

ნახშირწყლები - 3,7

კალორიები - 62

მაწონი ვანილით

ცხიმი - 2,9

ცილა - 3,30

ნახშირწყლები - 11,7

კალორიები - 82,5

დამტკბარი მაწონი

ცხიმი - 2,8

ცილა - 3,30

ნახშირწყლები - 11,3

კალორიები - 94