სანებოს პროდუქტები

მდნარი ყველი

ნაღებით 27% 190 გრ

ცხიმი - 25,5

ცილა - 12,5

ნახშირწყლები - 0,5

კალორიები - 288

ფირფიტები ნაღებით 150 გრ

ცხიმი - 17

ცილა - 12,5

ნახშირწყლები - 5

კალორიები - 223

პირამიდები ნაღებით 150 გრ

ცხიმი - 17

ცილა - 12,5

ნახშირწყლები - 5

კალორიები - 223

ლორით 27% 330 გრ

ცხიმი - 25,5

ცილა - 12,5

ნახშირწყლები - 0,5

კალორიები - 288

ფირფიტები ლორით 150 გრ

ცხიმი - 17

ცილა - 12,5

ნახშირწყლები - 5

კალორიები - 223

პირამიდები ლორით 150 გრ

ცხიმი - 17

ცილა - 12,5

ნახშირწყლები - 5

კალორიები - 223

რაჭული ლორით 190 გრ

ცხიმი - 25,5

ცილა - 12,5

ნახშირწყლები - 0,5

კალორიები - 288

სულგუნით 190 გრ

ცხიმი - 25,5

ცილა - 12,5

ნახშირწყლები - 0,5

კალორიები - 288

რაჭული ლორით 330 გრ

ცხიმი - 25,5

ცილა - 12,5

ნახშირწყლები - 0,5

კალორიები - 288

სულგუნით 330 გრ

ცხიმი - 25,5

ცილა - 12,5

ნახშირწყლები - 0,5

კალორიები - 288

ფირფიტები ალპურით 150 გრ

ცხიმი - 17

ცილა - 12,5

ნახშირწყლები - 5

კალორიები - 223

პირამიდები ალპურით 150 გრ

ცხიმი - 17

ცილა - 12,5

ნახშირწყლები - 5

კალორიები - 223